در حال بارگذاری فایل ...
موقتا قادر به دریافت سفارش نیستیم.
جستجوی محصولات ...

سر دست گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۲,۵۰۰ تومان
سر دست گوساله
یک کیلوگرم سر دست گوساله
مغز ران گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۵,۵۰۰ تومان
مغز ران گوساله
یک کیلوگرم مغز ران گوساله
گوشت بچه شتر ران
به سبد خرید افزوده شد!
۲۶۴,۰۰۰ تومان
گوشت بچه شتر ران
یک کیلوگرم گوشت بچه شتر ران
چنجه راسته گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۳۸۸,۵۰۰ تومان
چنجه راسته گوساله
یک کیلوگرم چنجه راسته گوساله
مغز ران منجمد برزیلی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۵۰۰ تومان
مغز ران منجمد برزیلی
یک کیلوگرم مغز ران منجمد برزیلی
سردست منجمد برزیلی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۲,۰۰۰ تومان
سردست منجمد برزیلی
یک کیلوگرم سردست منجمد برزیلی
ران منجمد برزیلی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۵۰۰ تومان
ران منجمد برزیلی
یک کیلوگرم ران منجمد برزیلی
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۵,۰۰۰ تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله
یک کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله
فیله گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۹۵,۰۰۰ تومان
فیله گوسفندی
یک کیلوگرم فیله گوسفندی
قلم گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
قلم گوسفندی
یک کیلو گرم قلم گوسفندی
پاچه گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳,۰۰۰ تومان
پاچه گوسفندی
یک عدد پاچه گوسفندی
کله پاچه گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰ تومان
کله پاچه گوسفندی
یک دست کله و پاچه ی گوسفندی
قلوه گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۲,۵۰۰ تومان
قلوه گوساله
یک کیلو گرم قلوه گوساله
قلوه گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵,۰۰۰ تومان
قلوه گوسفندی
یک عدد قلوه گوسفندی
مغز گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
مغز گوسفندی
یک عدد مغز گوسفندی
زبان گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰ تومان
زبان گوسفندی
یک عدد زبان گوسفندی
سیرابی گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
سیرابی گوسفندی
یک عدد سیرابی گوسفندی
راسته بی استخوان گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۳۵,۰۰۰ تومان
راسته بی استخوان گوسفندی
یک کیلوگرم راسته بی استخوان گوسفندی
راسته با استخوان گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۹,۰۰۰ تومان
راسته با استخوان گوسفندی
یک کیلوگرم راسته با استخوان گوسفندی
جگر شل خالص
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۹,۵۰۰ تومان
جگر شل خالص
یک کیلوگرم جگر شل خالص
جگر کامل گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۸,۰۰۰ تومان
جگر کامل گوسفندی

یک کیلوگرم جگر کامل گوسفندی

دنبه گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۵,۰۰۰ تومان
دنبه گوسفندی
یک کیلوگرم دنبه گوسفندی
گردن گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۴,۰۰۰ تومان
گردن گوسفندی
یک کیلوگرم گردن گوسفندی
ماهیچه گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۵,۰۰۰ تومان
ماهیچه گوسفندی
یک کیلوگرم ماهیچه گوسفندی
مغر ران بی استخوان گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۲۵,۰۰۰ تومان
مغر ران بی استخوان گوسفندی
یک کیلوگرم مغر ران بی استخوان گوسفندی
کف دست گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۶۵,۰۰۰ تومان
کف دست گوسفندی
یک کیلوگرم کف دست گوسفندی
سر دست گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۴,۰۰۰ تومان
سر دست گوسفندی
یک کیلوگرم سر دست گوسفندی
گرد ران گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۸,۰۰۰ تومان
گرد ران گوسفندی
یک کیلوگرم گرد ران گوسفندی
ران با قلوه گاه گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۹,۵۰۰ تومان
ران با قلوه گاه گوسفندی

یک کیلوگرم ران با قلوه گاه گوسفندی

شقه گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۹,۸۰۰ تومان
شقه گوسفندی
یک کیلوگرم شقه گوسفندی
کوهان گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۳۸۵,۰۰۰ تومان
کوهان گوساله
یک کیلوگرم کوهان گوساله
دنبالیچه گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دنبالیچه گوساله
یک کیلوگرم دنبالیچه گوساله
راسته گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۰,۰۰۰ تومان
راسته گوساله
یک کیلوگرم راسته ی گوساله
فیله گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۴۳۵,۰۰۰ تومان
فیله گوساله
یک کیلوگرم فیله گوساله
قلم گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵,۰۰۰ تومان
قلم گوساله
یک کیلو گرم قلم گوساله
پاچه گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰ تومان
پاچه گوساله
یک کیلو گرم پاچه گوساله
جگر گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۲,۰۰۰ تومان
جگر گوساله
یک کیلو گرم جگر گوساله ، کشتار روز
قلوه گاه گوساله
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۷۵,۰۰۰ تومان
قلوه گاه گوساله
یک کیلو گرم قلوه گاه گوساله
ارتباط با ما
فروشگاه گوشت حاج نبی
تماس با ما:۰۲۱۵۵۹۳۱۲۱۴

نمادهای الکترونیک
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه گوشت حاج نبی می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین